E.1.2.1.8. Lineární rovnice - prezentace Smart Board
(Lineární rovnice)

Podpůrný výukový materiál k tematickému celku Lineární rovnice, Smart Notebook.

Žák

- používá ekvivalentní úpravy rovnic

- řeší lineární rovnice s jednou neznámou, provádí zkoušku dosazením